Persondatapolitik:

ÆgteskabsDialog (ÆD) håndterer personlige oplysninger på flg. måde:

 • ÆD registrerer ikke følsomme personoplysninger
 • ÆD indsamler kun almindelige personoplysninger, som personen selv har angivet i forbindelse med tilmelding til en ÆgteskabsDialogWeekend
 • I forbindelse med tilmelding registrerer ÆD navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og vielsesår. Oplysningerne slettes senest ½ år efter deltagelse på weekenden, med mindre man efter ÆgteskabsDialogWeekenden ønsker at blive medlem af ÆgteskabsDialog i Danmark eller deltage i en cirkelgruppe
 • For at vedligeholde medlemskartoteket, registrerer ÆD navn, adresse, telefonnumre, mailadresser og evt. vielsesår. Personerne har indgivet oplysningerne via ÆD’s hjemmeside
 • Personoplysninger vidergives ikke til andre myndigheder, foreninger eller virksomheder
 • Oplysningerne i medlemskartoteket anvendes internt i forbindelse med opkrævning af kontingent og udsendelse af blad, organisering af cirkler samt ved fordeling af opgaver i ÆD
 • Der er ikke adgang for almindelige medlemmer til at se medlemsoversigter og ÆD offentliggør ikke medlemslisterne
 • Ethvert medlem kan få oplyst hvilke personoplysninger der er registreret om vedkommende, og oplysningerne ændres/slettes hvis det ønskes
 • Medlemskartoteket opbevares hos ÆD’s kasserer
 • Personer, som har givet samtykke til at ÆD anvender udtalelser, billeder mv. på hjemmesiden, kan til enhver tid få dette slettet ved henvendelse til webmaster webmaster(at)aegteskabsdialog.dk
 • Hvis et par melder sig ud af ÆD slettes de registrerede oplysninger.

Henvendelse ang. registrerede personoplysninger og ændring/sletning af disse, kan ske ved henvendelse til:
Ane Marie og Andreas Poulsen
Mail: udmeld(at)aegteskabsdialog.dk

Generelt omkring databrud:
ÆgteskabsDialog har pligt til at underrette den nationale persondatamyndighed (Datatilsynet), hvis der forekommer et brud på datasikkerheden. Det kan f.eks. være, hvis persondata bliver tilgængelig for andre end de frivillige, som ÆgteskabsDialog har givet lov til at anvende de pågældende persondata.
Sker der et brud, har ÆgteskabsDialog pligt til at underrette Datatilsynet inden 72 timer efter bruddet.
Følgende har ansvaret for databeskyttelsen:
Erna og Jens Nielsen. Mail: webmaster(at)aegteskabsdialog.dk

Uddybende om ÆD's oplysningspligt