Hvad vil vi? • I ÆgteskabsDialog vil vi gerne pege på nye muligheder.
 • En til to gange om året tilbyder vi en weekend, hvor ægtepar får mulighed for at arbejde med kommunikation og indbyrdes relationer.
 • På weekenden introducerer vi nye redskaber til at komme hinanden nærmere.
 • Der kræves ingen forudsætninger for at kunne deltage i weekendens program, kun at man er et gift par, kvinde og mand, og har lyst og villighed til samværet med ægtefællen.
 • Der er ikke tale om et terapi-kursus, derimod indeholder weekenden en formidling af indbyrdes kommunikation, konflikthåndtering, åbenhed om indbyrdes forventninger til kærlighed, glæde, seksualitet o.s.v.
 • Par som har alvorlige problemer i ægteskabet anbefaler vi at tage kontakt til en professionel parterapeut. Er man i tvivl om, hvorvidt man kan få udbytte af weekenden, er man velkommen til at kontakte os på vores info-telefon.

Weekendens indhold: • På en dialogweekend formidles en større forståelse af det indbyrdes forhold mellem ægtefæller.
 • Vi ser på den enkeltes forventninger til hverdagen, og på de situationer, hvor kontakten mellem os lykkes, eller hvor der opstår misforståelser mellem os.
 • Vi arbejder også med vanskelige emner, og hvordan det er muligt at dele disse med hinanden.
 • På en dialogweekend vil vi introducere en speciel kommunikationsform. Vi kalder den "dialog". Vi har erfaret, at denne form for kommunikation skaber forståelse og respekt for hinandens forskelligheder. Endvidere skabes accept og nærhed i parrets forhold.
 • Kurset foregår som en vekselvirkning mellem oplæg fra lederparrene og opgaver hvert ægtepar arbejder med.
 • Det er vigtigt at understrege, at der i løbet af weekenden bliver lagt stor vægt på, at den indbyrdes åbenhed foregår ægtefællerne imellem, - og kun i meget begrænset omfang i forhold til øvrige par.
 • Rent praktisk starter weekenden fredag aften kl. 19.00 med middag og slutter søndag kl. ca. 16.30 .
 • Efter en weekend tilbyder vi deltagelse i en gruppe, hvori der arbejdes videre med emner fra weekenden.


 • Alle oplæg på weekenden er gennemarbejdet under supervision, og der udleveres materiale til brug på og efter weekenden. 4-6 uger efter weekenden planlægges et opfølgningsarrangement (aften), som hører sammen med weekenden.