Hvem er vi?  • Vi er en frivillig organisation, som er en del at et internationalt arbejde, International Lutheran Marriage Encounter.
  • Vi er almindelige par, som planlægger og gennemfører dialogweekender.
  • Vi har alle et kirketilhørsforhold, og tager vores udgangspunkt i det kristne syn på kærlighed og ægteskab.
  • Vi er meget forskellige, unge og midaldrende, og har været gift i kortere eller længere tid.
  • Vi har på egen krop oplevet, hvor dejligt det er at være gift, være tæt på hinanden og at lykkes sammen.
  • Vi har også oplevet, hvor besværligt det er, når noget vanskeligt adskiller os fra hinanden, så vi oplever kulde, isolation og ensomhed.
  • Gennem ÆgteskabsDialog, har vi oplevet at få nogle nyttige redskaber til at løse konflikter, som (naturligvis) opstår i en travl og stresset hverdag.
  • Vi oplever dette frivillige arbejde både udfordrende og vigtigt, og vil gerne være med til at give de redskaber vi har lært videre til andre ægtepar.
  • Vi modtager ikke løn eller honorar for vores arbejde.

Grundlag


ÆgteskabsDialog bygger på det kristne syn på mennesket og ægteskabet og arbejder på samme grundlag som folkekirken. Der er et præstepar med på alle weekender, og weekenden afsluttes med en gudstjeneste.

Ud fra et kristent synspunkt er der en naturlig sammenhæng mellem ægtefællers indbyrdes kærlighed og Guds kærlighed til mennesker. Derfor tales der på weekenden om Guds kærlighed til os og vor relation til ham. Og der refereres til ægteskabsløftet, som man aflægger i forbindelse med kirkelig vielse.

Hvordan man i øvrigt forholder sig til den kristne tro er en privatsag. Weekenden er åben for alle ægtepar uanset tro og kirketilhørsforhold.


Bestyrelse


Helle og Bruno Kristoffersen, Fredericia
Astrid og Niels Jørgen Vase, Ødsted
Suppleanter: Elisabeth og Johannes Glenthøj Vi kan kontaktes via mail