Dialogweekend

En Dialogweekend er et ægteskabskursus for par, som ønsker at gøre noget godt for hinanden. Og som har lyst til udfordringen: At arbejde med egne tanker, følelser og handlinger som en del af det, der er i spil i ægteskabet. På weekenden arbejder vi med relationer, og herunder ser vi kommunikation som et nøglebegreb.

Udgangspunktet er det kristne syn på kærlighed og ægteskab, og vores grundlag er folkekirkens bekendelsesskrifter. Der medvirker en altid en præst på weekenderne og der afsluttes med en gudstjeneste. Der afholdes Dialogweekender 1 - 2 gange om året . Weekenden foregår på et kursuscenter eller hotel.

I løbet af weekenden arbejdes bl.a. med flg. temaer:

  • Hvordan forholder vi os til os selv?
  • Hvordan ser vi os selv som par, og hvordan er vores indbyrdes kommunikation
  • Hvordan håndterer vi opmærksomheden overfor hinanden?
  • Lyttemønstre
  • Seksualitet
  • Livsmønstre
  • Vort forhold til andre mennesker.
  • Glæde, liv og vækst i ægteskabet.

Der er ikke tale om et terapi-kursus. Der er ingen individuelle samtaler. Par som har alvorlige problemer i ægteskabet, anbefales at tage kontakt til en professionel parterapeut. Man får størst udbytte af weekenden hvis man har været gift mere end ca. 5 år.

Del 1: DialogWeekenden starter fredag kl. 19.00 og slutter søndag kl. ca. 16.30. Omkring 1 måned før weekenden udsendes yderligere information.
Del 2: 4-8 uger efter weekenden afholdes en opfølgningsaften.

Det er ikke muligt at tage børn med på weekenden