Dialogweekend

En Dialogweekend er et ægteskabskursus for par, som ønsker at gøre noget godt for hinanden. På weekenden arbejder man med mange af de relationer man har til hinanden i et ægteskab.

Udgangspunktet er det kristne syn på kærlighed og ægteskab, herunder kommunikation som nøglebegreb i et parforhold. Der afholdes Dialogweekender to gange om året . Weekenden foregår på et kursuscenter eller hotel.

I løbet af weekenden gennemarbejdes bl.a. flg. temaer.

  • Hvordan forholder vi os til os selv?
  • Hvordan ser vi os selv som par, og hvordan er vores indbyrdes kommunikation
  • Hvordan håndterer vi opmærksomheden overfor hinanden?
  • Åbenhed og konflikthåndtering
  • Lyttemønstre
  • Seksualitet
  • Livsmønstre
  • Vort forhold til andre mennesker.
  • Glæde, liv og vækst i ægteskabet.

Der er ikke tale om et terapi-kursus. Par som har alvorlige problemer i ægteskabet, anbefales at tage kontakt til en professionel parterapeut.

Del 1:DialogWeekenden starter fredag kl. 19.00 og slutter søndag kl. ca. 18.00 med et let aftensmåltid. 1 måned før weekenden udsendes yderligere information.
Del 2: Ca. 4 uger efter weekenden afholdes en opfølgningsaften.

Det er ikke muligt at tage børn med på weekenden


Image description

Tags

Dialogweekend ægteskabskursus parforhold konflikthåndtering dialog samtale bryllup relationer ægteskab kærlighed ÆgteskabsDialog Dialogweekender Dialogweekend ægteskabskursus parforhold konflikthåndtering dialog samtale bryllup relationer ægteskab kærlighed ÆgteskabsDialog Dialogweekender Dialogweekend ægteskabskursus parforhold konflikthåndtering dialog samtale bryllup relationer ægteskab kærlighed ÆgteskabsDialog Dialogweekender